Gebouwbeheer | de universiteit van den haag (2023)

studenten spreken

op het punt om te studeren

“Studeren betekent veel zelfstandigheid en daar ben je nog niet echt aan toe. De overgang na de middelbare school was behoorlijk groot. Het gaat van "zou moeten" naar "zelf zien". Het werkt voor mij heel goed om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het maakt me zelfs meer gedisciplineerd en ik ga naar alle lessen. Het was niet altijd leuk op de middelbare school en ik maakte sneller ruzie, maar ik doe het voor mezelf."

Over je favoriete project

“Met het project FM ins Quartier werken we niet voor een bedrijf, maar voor een hele wijk. Onze groep neemt de wijk Morgenston onder de loep. We analyseren het veiligheidsgevoel en ontwikkelen oplossingen om de veiligheid te bevorderen. Uiteindelijk schreven we een adviesrapport voor de buurt en vertoonden we een lokale film over de wijk in de bioscoop.”

gabrielle bruin

op het punt om te studeren

Folkert van der Linden

Over je favoriete project

(Video) A day in the life of a Rotterdam School of Management, Erasmus University student

inhoud bestuderen

Wat ga je per jaar doen?

Ontwikkel je kennis en vaardigheden

We vernieuwen ons onderwijs. We zullen met verschillende projecten werken en de cursustheorie bespreken als je die voor een project nodig hebt. De inhoud zal niet veel veranderen, maar de manier waarop we het aanbieden wel.

Ga in je eerste jaar facility management op reis door het diverse facilitaire landschap. De facility manager is een vak met vele gezichten. Ziggo Dome, Erasmus Medisch Centrum, ProRail, Coolblue of een gemeente: De invulling van facilitair management is altijd anders. Door aan verschillende beroepstaken te werken, ontdek je waar je interesses liggen. In 4 blokken duik je in verschillende gebieden van apparatuur: zorg en wonen, leisure (leisure), zakelijke dienstverlening en onderwijs. Daarnaast ontwikkel je je professionele (management)vaardigheden: onderzoeken, schriftelijk communiceren en werken in een team. Als facilitaire professional loont het om een ​​echte teamspeler te zijn.

Ze doen ook aan 'loopbaanoriëntatie', een mooi woord om vertrouwd te raken met het 'echte' beroep. Ze werken 40 uur in verschillende organisaties. Wij hebben goede contacten in Den Haag, maar u kunt ook zelf bedrijven of instellingen selecteren. Aan het einde van elk blok voltooi je een professionele taak die verband houdt met het onderwerp dat we in dat blok behandelen. Bezoek een zorginstelling en kijk hoe de voorzieningen geregeld zijn. Ontdek hoe je comfortabele werkplekken creëert in een bedrijf of een internationaal attractiepark nog gastvrijer maakt.

FM-talentenshow

Valde je in het oprichtingsjaar (jaar 1) op door bijzondere prestaties zoals goede cijfers, je professionele instelling of je gedrag? Daarom dagen we je uit. Woon de FM talentenjacht bij en volg aanvullende cursussen. 30 studiepunten extra vanaf het 2e jaar. Uiteraard krijg je een aantekening op je diploma. En dat geeft je meer kansen op de arbeidsmarkt.

Blokken 1 en 2

Blok 1

 • Ontwerp van gezondheidsruimtes
  Huisvesting is een belangrijk werkterrein voor de facility manager. Hij leert het gebouw waarvoor hij verantwoordelijk is, de omgeving en de mensen die er werken optimaal op elkaar af te stemmen.

 • Psychologie
  Ben jij ook benieuwd waarom mensen zich soms op een bepaalde manier gedragen? Psychologie houdt zich bezig met de mens in relatie tot zijn omgeving. Niet onbelangrijk, want het is een baan waarin je dagelijks met mensen in aanraking komt.

  (Video) International Public Management in Den Haag ✦ The Hague University of Applied Sciences

 • FM in bedrijf
  Je leert het onderwerp in al zijn facetten kennen. Je bekijkt de uitdagingen in de plantenwereld vanuit een zakelijk perspectief. Kortom, weten wat de toegevoegde waarde is voor mens, maatschappij en organisatie.

 • Opdracht Professionele Voorzieningen: Schrijven van een Business Case
  Je eerste projectwerk dat je samen met andere studenten uitvoert! Bezoek een zorginstelling, voer daar testen uit en dien een voorstel in om de instelling te verbeteren. Je rapporteert alle bevindingen in een business case.

 • Persoonlijke ontwikkeling (studieloopbaanoriëntatie)
  De module persoonlijkheidsontwikkeling gaat over jou en jouw individuele ontwikkeling. Elk blok heeft zijn eigen subonderwerp. Dit blok gaat over de vraag "Waar ben ik?". Fundamenteel daarbij is je start als student aan de hogeschool.

Blok 2

 • kast en ontwerp
  Maak het gebouw en de ruimtes waar mensen wonen, werken of verblijven aantrekkelijk. Je leert alles over hygiëne, licht, materiaalgebruik en wat ervoor nodig is om de gebruiker comfort te bieden.

 • Diensten 1
  Je eerste kennismaking met de vele facetten van service. Ontdek hoe een dienst tot stand komt en vertaal dit naar de diensten die facility management te bieden heeft.

 • Hof van Costas FM
  Je maakt kennis met de financiële omgeving van de facility manager. Aan de hand van een grote verscheidenheid aan methoden en technieken zoals kostenberekening, break-even analyse en make-or-buy beslissingen leer je hoe je beslissingen financieel kunt ondersteunen.

 • op waarde gebaseerde FM
  Je duikt in de meerwaarde van facility management voor mens en organisatie. Begin met het Business Model Canvas om er zelf achter te komen waarom de ene organisatie succesvoller is dan de andere. Ook leer je waarom marketing een steeds belangrijkere rol speelt in facility management.

 • Professioneel facilitair gebruik: ontwikkeling van het bedieningsconcept
  Dit avontuur speelt zich af in het (fictieve) Chinese pretpark Shanghai Wonders. Samen met jouw projectgroep ontwikkel je een uniek hospitality concept voor bezoekers. Je legt alle ideeën vast in één rapport.

 • Persoonlijke ontwikkeling (studieloopbaanoriëntatie)
  De module persoonlijkheidsontwikkeling gaat over jou en jouw individuele ontwikkeling. Elk blok heeft zijn eigen subonderwerp. Dit blok gaat over de vraag "Wie ben ik?" In dit blok kom je te weten waar jouw talenten liggen en of deze passen bij het vak facilitair manager.

blok 3 en 4

Blok 3

 • Gebruikerseisen voor de werkomgeving
  De werkplek als beleving. Mooi werk met goed materiaal. Ontdek dat het ontwerp van de werkplek een impact heeft op het welzijn en de productiviteit van werknemers. Om vervolgens kritisch te bevragen wat er nodig is om het comfort op de werkvloer te verbeteren.

 • evenementmanagement
  Wat houdt de organisatie van een evenement in? In deze module krijg je het antwoord. Als eindproduct dient ze een Event Operation Plan (EOP) in en organiseert ze een klasavond voor docenten, studenten en ouders.

 • Financiering en investeringsgericht FM - professionele facility mapping - werkplekscans uitvoeren
  Met een inrichtingsbedrijf zijn vele euro's gemoeid. In de module leer je hoe geld stroomt en waar het allemaal om draait als je een investering moet doen. En maak je kennis met belangrijke jaarrekeningen zoals de balans en winst- en verliesrekening.

 • Persoonlijkheidsontwikkeling (studieloopbaanoriëntatie, beroepsveldoriëntatie)
  De module persoonlijkheidsontwikkeling gaat over jou en jouw individuele ontwikkeling. Elk blok heeft zijn eigen subonderwerp. Dit blok behandelt de vraag "Wat kan ik doen?". Oriënteer je op het vak en doe 40 uur praktijkervaring op in facilitaire organisaties.

Blok 4

 • Persoonlijkheidsontwikkeling (studieloopbaanoriëntatie, beroepsveldoriëntatie)
  De module persoonlijkheidsontwikkeling gaat over jou en jouw individuele ontwikkeling. Elk blok heeft zijn eigen subonderwerp. Dit blok gaat over de vraag "Wat wil ik?". Op welke gebieden kun je je verder ontwikkelen en waar zou je stage willen lopen?

  (Video) Amsterdamlezingen - Economie - prof dr Barbara Baarsma

 • Beroepsindeling van instellingen: Beschrijving van processen in een hogeschool
  Een uitdagende onderzoekstaak waarbij je het schoonmaakproces binnen de universiteit observeert. Ze gaan kritisch om met hoe het werkt en nemen ook het gedrag van de gebouwgebruikers mee. Leg de resultaten van het onderzoek samen met andere studenten vast in een rapport.

 • Logistiek

 • diensten 2

 • informatie en infrastructuur

Kennis verdiepen en praktijkervaring opdoen.

Het 2e jaar is verdeeld in 4 lesblokken. Wij vinden het belangrijk dat je als sociaal bewuste en kritische persoonlijkheid de arbeidsmarkt op gaat. Daarom krijg je 3 blokthema's: mens, organisatie en maatschappij. Elk onderwerp heeft een vakopdracht. En hier vormen wereldburgerschap en duurzaamheid de rode draad: Actuele onderwerpen die je ook terugvindt in de theoriecolleges en in de leerlijn persoonlijkheidsontwikkeling.

In blok 2 van het 2e jaar loop je 10 weken stage. Je kunt zo'n stage zelf kiezen, maar het helpt als je kiest voor een organisatie die veel aspecten van facilitair management benadrukt. Zo kun je bepalen welke richting je het meest aanspreekt. De voltijdse opleiding Facility Management Hands-on Office biedt genoeg stageplaatsen als je zelf niets kunt vinden. Tijdens je stage werk je aan een actueel onderwerp dat relevant is voor jouw stageorganisatie.

In het tweede jaar volg je ook een 3-daagse communicatietraining. In deze training leer je kritisch naar jezelf te kijken, het kwaliteitsspel te spelen om te zien waar je sterke punten liggen en je rol binnen een team te onderzoeken.

FM gaat internationaal

Het 3e jaar vormt het snijpunt van de voltijdopleiding Facility Management. Met een stevige theoretische basis verdiep je je in het tweede deel van de opleiding in actuele installatievraagstukken. Tijdens de eerste 2 blokken van jaar 3 zit je in een international classroom. Je volgt alle cursussen in het Engels. Na een lesblok over duurzaamheid verdiep je je in de strategische aspecten van het gebied. Je werkt samen in een projectgroep en kruipt in de huid van een internationale facilitaire dienstverlener. U schrijft een aanbiedingsboek (een schriftelijk overzicht van de diensten die u aanbiedt) voor een prospect die u wilt bedienen. Dit werk combineert alle mogelijke aspecten van de vorige academiejaren.

In de laatste 2 blokken (90 dagen) van het derde jaar loop je stage. Je gaat dan aan de slag in de rol van manager, adviseur of aanbieder/specialist in een facilitaire organisatie. Tijdens de stage doe je ook onderzoek voor deze organisatie en leg je de resultaten vast in een stageverslag. Reisangst na de international classroom? Loop dan dit semester stage in het buitenland. Londen bijvoorbeeld, of Washington. Maar je kunt natuurlijk ook overnachten in de kosmopolitische stad Den Haag.

Neem een ​​minor, studeer af

In het laatste jaar van de voltijdopleiding Facility Management kies je twee minorvakken (keuzemodules). Dat kunnen onze eigen minorvakken binnen facilitair management zijn, maar ook hele andere keuzevakken binnen of buiten De Haagse. Crisiscommunicatie bijvoorbeeld, of een minor bij Bouwkunde. Neem contact op met de studieadviseur als je ambitieuze plannen hebt om in het buitenland te gaan studeren, of vraag om advies als je twijfelt.

Je bent in de afgelopen zes maanden afgestudeerd. Je voert een taak uit binnen een grote organisatie op politiek niveau, waarbij je meedenkt over tactische beslissingen binnen een afdeling of een bedrijf. Schrijf bijvoorbeeld een rapport over hoe een organisatie kan besparen in het inkoopproces. Of u adviseert een bedrijf dat overweegt zijn pand te renoveren. Voordat je aan je studie kunt beginnen, dien je eerst een onderzoeksvoorstel in. Na een "Go" kunt u beginnen met het examen. Al je bevindingen leg je vast in een scriptie. Dit rapport wordt beoordeeld door je eigen docent en een behandelaar. Nu kom je alleen naar De Haagse op afstudeergerelateerde trainingsavonden. Op deze middagen bespreekt hij met zijn hoogleraar en medestudenten wat hij vindt en wat er beter kan. Als afsluiting kun je je scriptie presenteren en toelichten in een eindgesprek. De volgende stap? Ga net als veel andere studenten aan de slag op het gebied van systemen! Bijna 90 procent van onze afgestudeerden vindt een baan op hbo-niveau. jij kan ook!

(Video) CHEOPS Qafé 1 2014 (1/2) Nooit meer traditioneel gebouwbeheer, february 17, 2014

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

(Video) CWS in RTL Z programma ''De Barometer'': Duurzame stadsdistributie

Videos

1. EDEx 2019 | Wondermoment - Rolf Hut
(EDEx)
2. UvT Sociëteit juni 2014 Tilburg University
(TilburgUniversity)
3. Smart Building - Smart Week of IoT 20 april 2021
(MCS Benelux)
4. Verbindingsfestival | Mario van Ginkel (Triflex)
(Acquire Publishing Mobiliteit)
5. Misdaad opsporen via big data bij het NFI
(Werken voor Nederland)
6. EZK evenement, s4: duurzame opwek – faciliteren en ontzorgen
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 03/03/2023

Views: 6716

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.