Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (2023)

Vragen?


Neem contact op

Deel deze pagina

MBO-College Hilversum
Arena 301,Hilversum

4

3 jr.

23.08

24 januari

BBL 25779

MBO-College Hilversum
Arena 301,Hilversum

4

3 jr.

23.08

HIJ WAS 25779

MBO Universiteit Noord
Nordbahnhof 13,Amsterdam

4

3 jr.

23.08

HIJ WAS 23312

MBO-College West
Spartaner Allee 2,Amsterdam

4

3 jr.

23.08

24 januari

BBL 25779

MBO-College West
Spartaner Allee 2,Amsterdam

4

3 jr.

23.08

24 januari

HIJ WAS 25779

(Video) Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2022

invoering

Is deze baan iets voor jou?

Sta jij altijd klaar voor mensen met problemen? Wil jij het verschil maken voor mensen die door een handicap, lichamelijke of geestelijke beperking, ziekte of problemen minder goed kunnen presteren? Weet jij van aanpakken en ben je flexibel? Met de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg kun je er je beroep van maken.

Je begeleidt mensen bij het organiseren van hun dagelijks leven: sport, spel, school en werk. Je adviseert, coördineert en voert allerlei werkzaamheden uit. Zo informeer je verschillende zorgverleners en help je mantelzorgers. Je kunt dus goed alleen werken, maar indien nodig ook met andere mensen.

Als Zorgverlener heb je een ondernemende en innovatieve instelling, waardoor je nieuwe ontwikkelingen herkent en vertaalt naar nieuwe manieren van werken. Je kunt je inleven in anderen, bent cultureel bewust, creatief en handelt in uiteenlopende en onverwachte situaties. Je bent een benaderbaar en benaderbaar persoon en je bent collegiaal. Je gaat professioneel om met lastige situaties. In het eerste brede jaar maak je kennis met alle vier de terreinen van de maatschappelijke zorg: gehandicaptenzorg, doelgroepgerichte zorg, thuiszorg en psychiatrische zorg.

Hoe is de opleiding?

De opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg is beschikbaar als BBL- of BOL-opleiding. 3 jaar lang krijg je lessen en oefeningen op niveau 4. De lessen zijn heel praktijkgericht. Kies je voor een BBL-opleiding? Je bent dus ongeveer 20% van de tijd op school. De rest van de tijd werk je in een leerbedrijf. Kies je voor een BOL opleiding? Je bent dus ongeveer 60% van de tijd op school. Tijdens de eerste 2 jaar van de BOL opleiding doe je kennis en ervaring op met verschillende doelgroepen van 18 jaar en ouder.

Je kunt dus stage lopen bij mensen met een beperking, maar ook bij volwassenen die hulp nodig hebben.
Kies je voor een BBL-opleiding? Je werkt dus voor je eigen werkgever. De opleiding sluit volledig aan bij uw situatie en beroepservaring. Wil je meer weten over de opleiding? Bel dan met ons informatiecentrum: 0900 – 95 99. Wij helpen u graag verder!

zie meer informatie

Wat leer je tijdens de opleiding?

 • Zorg en advies voor mensen met uiteenlopende problematiek, bijvoorbeeld (chronische) ziekte, verslaving, verstandelijke of lichamelijke beperking
 • Ondersteunen van klanten op het gebied van wonen en leven, dagelijkse bezigheden en persoonlijke verzorging
 • Adviseren en samenwerken met lotgenoten, mantelzorgers en andere mantelzorgers
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een ondersteuningsplan
 • Aansturen van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
 • Ontdek welke hulp mensen nodig hebben

zie meer informatie

waar kan je gaan werken

Tehuizen, thuiszorg, psychiatrische afdeling, woonzorgprojecten, dagbesteding, daklozenopvang, asielzoekerscentra, werkplaatsen voor gehandicapten, liefdadigheidsinstellingen en activiteitencentra voor gespecialiseerde dagopvang. Woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kleine appartementen en assistentiewoningen, zorgboerderijen.

zie meer informatie

Praktische informatie

Praktische informatie

 • Intake en introductie
 • blijf leren
 • Collegegeld / cursusgeld
 • Studienkosten

zie meer informatie

Vergunning
Met een diploma van je middelbare school ben je altijd welkom in een van onze mbo-opleidingen. Jijonderwijsbepaalt voor welk niveau je kunt worden ingeschreven. Voor sommige cursussen gelden aanvullende eisen. Heb je nog geen vmbo-diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, start dan in een instapopleiding.

Wil je de BBL opleiding volgen? Dan moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf.

zie meer informatie

zie meer informatie

 • HBO - Maatschappelijke Dienstverlening en Dienstverlening
 • HBO - Educatief
 • HBO - Praktischer Trainer
 • HBO - Educatieve Maatschappelijke Bijstand
 • HBO - Sociale Dienst
 • HBO - Verpleegkunde

zie meer informatie

 • je betaaltCollegegeld / cursusgeld, waarvan de waarde wettelijk is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Een actueel overzicht van de bijkomende kosten vindt u op de programmapagina van de website onder het tabblad “Kostensoorten”.

zie meer informatie

Naast de wettelijkeCollegegeld / cursusgelder zijn extra kosten voor leermiddelen en eventuele extra's.

leermiddelen
Voor de meeste cursussen zijn boeken nodig. Een laptop kan ook nodig zijn. Ook heeft u mogelijk speciale software of kleding nodig.

Extra's die niet verplicht zijn
Het curriculum moet je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat er excursies of masterclasses worden aangeboden, waaraan extra kosten verbonden zijn.
Ook vinden we het belangrijk dat je eigen gereedschap krijgt, zodat je buiten de schooluren kunt oefenen.
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden zonder in te leveren op kwaliteit. Dit gebeurt in overleg met de afdeling. Als de kosten een probleem voor u zijn, zijn er opties om te helpen.

» Meer informatie over de studiekosten

Hieronder vindt u een indicatie van de kosten van de gehele cursus. MBO-collegekosten kunnen variëren als gevolg van verschillende curriculuminhoud. De exacte kosten vindt u bij de kennismaking.

MBO Universiteit Hilversum -BBL bemiddelingskosten: € 430,-, zonder de verplichte laptop.
MBO Universiteit Hilversum -BOL bemiddelingskosten: € 430,-, zonder de verplichte laptop.
Nord-MBO-College -BOL bemiddelingskosten: € 300,-, zonder de verplichte laptop.
MBO-College West -BBL bemiddelingskosten: € 350,-, zonder de verplichte laptop.
MBO-College West -BOL bemiddelingskosten: € 230,-, zonder de verplichte laptop.

zie meer informatie

Het student- en beroepsprofiel

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (1)

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (2)

(Video) Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk welzijn - 30 januari 2023 -start 20 uur

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (3)

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (4)

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (5)

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (6)

Kwaliteit & Kansen

Kwaliteit & Kansen

Voor meer informatie over de kwaliteit van deze opleiding en de aansluiting op de arbeidsmarkt, zie de website Studie in Cijfers van de Stichting Samen Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 • De SBB heeft geen gegevens over deze opleiding

Locaties)

Locaties)

 • Niet beschikbaar

Klik op de markering of locatie voor meer informatie.

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Telefoon:Niet beschikbaar
infotiecentrum@rocva.nl

Meer informatie Plan mijn route

 • Locatie Arena 301 van het MBO College Hilversum
 • Locatie MBO College Noord Gare du Nord 13
 • MBO College West Localização Laan van Spartaan 2

Andere studies voor jou

Misschien is dit ook iets voor jou!

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (7)

Pedagogisch specialist (flexibele opleiding)

Lernweg BBL

Eben 4

Meer informatie

(Video) Raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad 28 oktober 2021

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (8)

praktische coach

Lernweg BBL

Eben 4

Meer informatie

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (9)

Doktersassistent

Lernweg BOL/BBL

Eben 4

Meer informatie

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (10)

MBO verpleegkundige voor havisten (flexopleiding)

Lernweg BBL

Eben 4

Meer informatie

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (11)

MBO Intensive Care (Flex Opleiding)

Lernweg HIJ WAS

Eben 4

Meer informatie

(Video) Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - 29 april 2021

Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijn (12)

Analytisch Laboratorium

Lernweg HIJ WAS

Eben 4

Meer informatie

pagina inhoud

  Voor welke locatie wilt u zich inschrijven?

  • MBO College HilversumArena 301, Hilversum BBL 25779
  • MBO College HilversumArena 301, Hilversum BOL 25779
  • MBO College NoordGare Du Nord 13, Amsterdam BOL 23312
  • MBO College WestLaan van Spartaan 2, Amsterdam BBL 25779
  • MBO College WestLaan van Spartaan 2, Amsterdam BOL 25779

  Is de gewenste cursus uitverkocht? We willen je nog meer helpen! Contactinformatie Centrum.

  Er is een profiel voor je aangemaakt

  Je vindt de informatie die je nodig hebt in je mailbox. Hiermee kunt u uw profiel bevestigen en doorgaan met de registratie.

  Kies een open dag

  21 Herr

  open dag Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Hilversum und Hoofddorp

  21 MarMBO College HilversumArena 301, Hilversum21 MarMBO College NoordGare Du Nord 13, Amsterdam21 MarMBO College West Laan van Spartaan 2, Amsterdam

  terug gaan

  Folder

  Persoonlijk Adviseur Maatschappelijk Welzijnper post ontvangen per e-mail ontvangen Downloaden als PDF

  Binnenkomen

  (Video) Bekijk hoe we persoonlijk begeleiden

  Videos

  1. Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn Oudsbergen - 24 januari 2022
  (Oudsbergen)
  2. Gemeenteraad & Raad voor maatschappelijk welzijn 6 februari 2023
  (Lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle)
  3. Tien jaar als begeleider: mijn tips (deel 1)
  (Nick Klokkers - Begeleider in de GGZ)
  4. Infosessie voor vrijwilligers - mentaal welzijn van vluchtelingen en jezelf
  (Agentschap Integratie en Inburgering)
  5. Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 6 februari 2023
  (Gemeenteraad Ieper)
  6. Raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad - 24 juni 2021
  (Lokaal bestuur Beerse)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Greg O'Connell

  Last Updated: 04/10/2023

  Views: 6584

  Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Greg O'Connell

  Birthday: 1992-01-10

  Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

  Phone: +2614651609714

  Job: Education Developer

  Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

  Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.